Tidningen upphörde från och med årsskiftet 2014-2015.

För eventuella frågor hänvisar vi till: info@joforlaget.se